جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی مهر و آبان ماه ایلیاد خسروی یادکوری نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیر حسین عسکری   دانش آموز
خر خون همینه دیگه
دو شنبه 1397/09/26 ، ساعت 20:45