جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه نیما اوجی هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه - مسئول تدریس گروه های آموزشی
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
پویا ارگاسی   چهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
👏👏👏👏👏👏
جمعه 1397/10/14 ، ساعت 21:55