جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه امیرحسین تدین هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیرمحمد بهگام سیرت   هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
موفق باشی اشاالله
چهار شنبه 1397/10/19 ، ساعت 16:39
سید مانی هاشمی   هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
ایشالا موفق باشی
و باشیممممممممم
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 20:43