جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس قرآن مهر و آبان ماه سید محمد حسن سعادت هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...