جشن افتخارآموزشی
نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام های آسمانی مهر و آبان ماه
علی امیدوار نهم پسرانه ،کلاس 302 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...