جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس عربی مهرو آبان ماه محمدمسیح اسدزاده هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...