جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس عربی مهرو آبان ماه امیر حسین علی زاده هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...