جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام آسمانی مهرو آبان ماه صدرا صدیقی هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...