جشن افتخارآموزشی
نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام آسمانی مهرو آبان ماه
صدرا صدیقی نهم پسرانه ،کلاس 301 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...