جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام آسمانی مهرو آبان ماه محمدرضا سعیدی نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...