جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام آسمانی مهرو آبان ماه سید علیرضا صالح نژاد نهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 4
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...