جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس قرآن مهرو آبان ماه سید محمد صالح دستغیب دانش آموز
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...