جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس هنروفرهنگ مهرو آبان ماه ماهان کشاورز هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...