جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس هنر و فرهنگ مهر و آبان ماه پارسا عازمی هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...