جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس هنر و فرهنگ مهر و آبان ماه امیرهومهر غربی هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...