جشن افتخارآموزشی
نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس هنر و فرهنگ مهر و آبان ماه
امیرحسین نظیری هشتم پسرانه ،کلاس 104 شعبه 5
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...