جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس هنر و فرهنگ مهرو آبان ماه امیر محمد موید جهرمی هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...