انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 98-99
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم از اینجا در انتخابات شرکت کنید...
  • برای ثبت رای باید حتما وارد سیستم شده باشید!
  • حداکثر می توانید به 9 نفر از کاندیداهای خود رای دهید.
  • بعد از ثبت رای،دیگر قادر به تعویض رای نخواهید بود.
  • اسامی کاندیداها بر اساس حروف الفبا قرار گرفته اند.
  • تعداد کل کاندیدا:0
کاندیدای پایه هفتم، 0 نفر
کاندیدای پایه هشتم، 0 نفر
کاندیدای پایه نهم، 0 نفر