انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 97-98
- انتخابات پایان یافت.با تشکر از دانش آموزان محترم که در این انتخابات شرکت کردند.
- اسامی کاندیداها بر اساس حروف الفبا قرار گرفته اند.
- 9 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل می باشند.
- تعداد کل شرکت کنندگان: 0 - تعداد کل رای های داده شده: 0
- اسامی پذیرفته شدگان نهایی انتخابات دانش آموزی به ترتیب رای:
کاندیدای پایه هفتم
کاندیدای پایه هشتم
کاندیدای پایه نهم