محمد مهدی بابایی مقدمدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | نهم
95-96
کلاس 104 | هشتم
94-95
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
افتخارات:
94-95
اسامی دانش آموزان پیشرفت تحصیلی آزمون جامع آبان ماه پایه هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
معلم فقط اقای توکل
هیجان فقط توکل