علی رنجبرنهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 303 | نهم
95-96
کلاس 104 | هشتم
94-95
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!