علی رنجبر - نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
علی رنجبرنهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 303 | نهم
95-96
کلاس 104 | هشتم
94-95
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه امتیازات:
95-96
امتیاز:
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!