امیر رضا نیک پورنهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 5
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 305 | نهم
95-96
کلاس 104 | هشتم
94-95
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!