امیررضا محمدپورشیرازی  - هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
امیررضا محمدپورشیرازی هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 104 | هشتم
95-96
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه امتیازات:
95-96
امتیاز:
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!