سید محمدرضا علوینهم پسرانه ،کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 202 | هفتم
97-98
کلاس 102 | هشتم
98-99
کلاس 301 | نهم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
بی شعار و بی ادعا به اونی که میتونه حرفت رو بزنه رای بده🔥
۱- راه اندازی سریع اب خوری زمین ورزش
۲-تلاش برای تغیر برنامه ماهانه افراد خادم الرضا
۳-تالاش برای افزایش تعداد اردو ها
«مهم برای پایه نهم👇🏻»
۴-ارائه برنامه مطالعه مناسب هر شخص
۵-راه اندازی کتاب خانه الکترونیک
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
هفتم دو / سال تحصیلی 96 - 97
سلام ایلیا پات بهتر شد .