فربد امینینهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 201 | هفتم
97-98
کلاس 101 | هشتم
98-99
کلاس 303 | نهم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
من می خواهم حمیایت بکنم ازدانش اموزان تا به خواست ها برسند
من اهداف خود را بر آورده نمیکنم بلکه اهداف دانش اموزان مدرسه امام رضا را بر آورده می‌کنم درود بر همی کسانی که به خود رای می دهند
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!