سید محمد صالح دستغیبنهم پسرانه ،کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 201 | هفتم
97-98
کلاس 101 | هشتم
98-99
کلاس 301 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار: