اشکان نتنج هشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 202 | هفتم
98-99
کلاس 102 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
خادم مدرسه ی امام رضا هیچ وقت وعده ی الکی نمیدهد
برای بهتر شدن مدرسه مان دست به دست هم میدهیم تا بتوانیم مدرسه ی شاد و پیروزی درکنار شما عزیزان داشته باشیم و مدرسه ی خود را زیبا تر کنیم ،،، کار من سخنرانی و وعده های سر کاری نیست رفاه شما دغدغه ی ماست
(((به عمل کار برآید به سخنرانی نیست)))
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!