امین خادم پیر هشتم پسرانه ،کلاس 205 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 204 | هفتم
98-99
کلاس 205 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
بسم الله الرحمان الرحیم
به عمل کار براید به سخنرانی نیست.
.
.
.
‌.
.
کوشش، دانش ،ورزش،گردش.
.
.
.
《رای ما امین خادم پیر》°
یادبودی ها:
97-98
بزرگ ترین اقیانوس جهان آرام است .آرام باش تا بزرگ بمانی .
اخرین پیام های وی در تالار:
سوالات و مشکلات تدریس گروه های آموزشی
سلام برای گروه هشت هفت چهار یک اجرا وارد نشده لطفا پیگیری شود😍