سید محمد مهدی جیحونیهشتم پسرانه ،کلاس 104 شعبه 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 104 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
به بهترین ها رآی بدهید تا کشور بی ریا و پیشرفته داشته باشید
۱رساندن پیام ها به مدیر. ۲ همکاری در کارهای خادم الرضا. ۳بزگتر کردن محدوده در زنگ تفریح. و...
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!