علی پرمه زادههشتم پسرانه ،کلاس 205 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 204 | هفتم
98-99
کلاس 205 | هشتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
پچه های امروز دانشمندان فردا هستند.
ایجاد ارتباطی قوی و صمیمی بین مدیران و دانش اموزان برای انتقال هرچه بهتر مشکلات،نظرات و پیشنهادات.
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!