امیرمحمد کشاورز هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 202 | هفتم
یادبودی ها:
98-99
همیشه به یاد دوستانی که از این مدرسه رفتن باشیم
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!