کیارش ترابی هفتم پسرانه ،کلاس 204 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 204 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
دروغ برای چه
به نام خدا من کیارش ترابی هستم.کلاس هفتم ۴.من کاندیدای شورای دانش آموزی هستم و به رای شما دوستان احتیاج دارم.من نمیتوانم تمام خواسته های شما را برآورده کنم،هیچ کس نمیتواند چون ما نماینده شما هستیم نه مدیر،ولی تا حد امکان تلاش خود را برای خواسته های شما کرده و امید وارم شماهم مرا به نمایندگی خود انتخاب کنید.
با تشکر.یا حق
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!