امیر محمد تقی زادههفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 203 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
اگر که رای بیارم واسه همتون سنگ تموم می زارم
!رای ما امیر محمد تقی زاده!
1- تلاش برای بیشتر کردن ساعات فوتبال
2- اضافه کردن آب سرد کن درحیاط ورزش
3-تشویق مقام های درسی هر ماه
4-انتقال نظر ها و انتقاد های دانش آموزان به مسئولان
5-افزایش اردو
!!رای ما امیر محمد تقی زاده!!
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!