ادیب احمدآبادیهفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
همین دور و برا هست
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 201 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
توپ تانک فش فشه ادیب شورا میشه✌🏻
سلام به همگی. من اگر انتخاب بشم اردو ها را زیاد می کنم. و ورزش😎😎😎😎😎😎😎🙏🏻 فوتبال را به جمع رشته ها اضافه می کنم. آزاد کردن در حیاط مدرسه روی چمن ها. و تنوع غذا و تنقلات در دکه. انشالا که بتونم شورای خوبی در مدرسه براتون باشم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!