شایان مویدیهفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 202 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
1_مشارکت در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، ورزشی.
2_اماده سازی دانش اموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
3_ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت درکارهای مدرسه
4_کاهش فاصله بین مسئولین و دانش اموزان و حذف فاصله کلاس ها و دفتر
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!