آرمان رضاییهفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 202 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
این رای واس ماس یعنی کُلُهُمِش واس ماس
1به هر دانش آموزی که به من رای بدهد 1کارت مجانی کیمدی هدیه میدهم.

2 سعی میکنم اردو های متوسطه اول امام رضا را افزایش دهم .

3 بهبود وضعیت بوفه مدرسه ،مهمترین کاری است که انجام میدهم .

4 من تمام تلاشم را میکنم که زمین چمن و فوتبال را به دبیرستان اضافه کنم

5 برای آینده ای روشن و فردایی بهتر به آرمان رضایی رای دهید .
یادبودی ها:
98-99
زندگی دو روز است

روزی به سود تو
و روزی به زیان تو
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!