پویان ابوئیان جهرمینهم پسرانه ،کلاس 305 شعبه 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 105 | هفتم
97-98
کلاس 105 | هشتم
98-99
کلاس 305 | نهم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
یه سال دیگه و یه انتخابات دیگه. امسال هم کاندید شدم !
سوابق تحصیلی :
1. مقام اول مسابقه هزار در سال تحصیلی 98_1397
2.مقام اول تدریس گروه های آموزشی در سال تحصیلی 98-1397
3.مقام اول مسابقه تدریس 121 ثانیه ای
4. مقام برتر تولید محتوا آموزشی در سال گذشته
5. دانش آموز فعال مدرسه در عرصه های مختلف
6.عضو شورای دانش آموزی به مدت 5 سال ( کلاس های سوم تا ششم و هشتم )
اهداف :
1.تلاش برای قرار دادن آبخوری در حیاط ورزش
2.تلاش برای ایجاد اردو های متعدد در طول سال
3.تلاش برای ایجاد کتابخانه الکترونیک در سایت مدرسه

و اما کلام اخر
در کنار هم برای پیشرفت
رای ما پویان ابوئیان جهرمی
کلاس 9/5
یادبودی ها:
96-97
بچه ها امسال هم مثل سال های پیش خیلی زود گذشت
عمر هم به همین زودی می گذرد
سعی کنیم به هم خوبی کنیم و از خودمان خاطرات خوبی بجا بگزاریم
97-98
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

من که یک امروز مهمان توام فردا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار

این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود

ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا
98-99
یا به اندازه آرزو هایت تلاش کن ، یا به اندازه تلاشت آرزو کن
اخرین پیام های وی در تالار:
سوالات و مشکلات تدریس گروه های آموزشی
سلام
چرا گروه ها و امتیازات کلاس هفتم پنج نوشته نشده ؟