صدرا طاهریهفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 202 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
بیایید در رفع مشکلات آموزشی مدرسه سهیم باشیم
موفقیت در زمینه های آموزشی.تربیتی و مهارتهای زندگی و هنر
همکاری با دیگر اعضای شورا برای رسیدن به اهداف آموزشی کمک کنید
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!