بنیامین کشاورزپنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 505 | پنجم
96-97
کلاس 403 | چهارم
95-96
کلاس 305 | سوم
94-95
کلاس 204 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!