کسری خسروپورمدیر سایت مجتمع
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات و پیشنهادات شما در رابطه با وب سایت
@امیرحسین بیات پور
با سلام
نام گروه اصلاح شد...