اطلاعیه: جدول برگزاری کلاس های مجازی دبستان
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/08/09 ، ساعت 11:4
0 4941

روز

ساعت

پایه

شعبه

درس

مدرس

لینک کلاس

آرشیو

شنبه

19

چهارم

حسابی

ریاضی

خانم جوادی فر

ورود به کلاس 11

 جلسه

چهارم

سمیعی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 12

 

پنجم

قیصر

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 13

 
 

فردوسی

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 14

 
 

احمدی روشن

فارسی

خانم ولایتی

ورود به کلاس 15

 
 

19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

دوشنبه

19

چهارم

حسابی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 31

  

چهارم

سمیعی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 32

 

پنجم

قیصر

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 33

 

پنجم

فردوسی

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 34

 

ششم

احمدی روشن

علوم

خانم علیایی

ورود به کلاس 35

 

سه شنبه19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

چهارشنبه

19

چهارم

حسابی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 51

 

چهارم

سمیعی

ریاضی

خانم گلستان

ورود به کلاس 52

 

پنجم

قیصر

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 53

 

پنجم

فردوسی

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 54

 

ششم

احمدی روشن

ریاضی

آقای پور بهرامیان

ورود به کلاس 55

 

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...