اطلاعیه: جدول برگزاری کلاس های مجازی دبستان
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/08/09 ، ساعت 11:4
3812 4

روز

ساعت

پایه

شعبه

درس

مدرس

لینک کلاس

آرشیو

شنبه

19

چهارم

حسابی

ریاضی

خانم جوادی فر

ورود به کلاس 11

 جلسه

1234

چهارم

سمیعی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 12

123

پنجم

قیصر

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 13

 123

پنجم

فردوسی

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 14

 123

ششم

احمدی روشن

فارسی

خانم ولایتی

ورود به کلاس 15

 123

یکشنبه

19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

دوشنبه

19

چهارم

حسابی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 31

  123456

چهارم

سمیعی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 32

 12345

پنجم

قیصر

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 33

12345

پنجم

فردوسی

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 34

 12345

ششم

احمدی روشن

علوم

خانم علیایی

ورود به کلاس 35

 12345

سه شنبه19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

چهارشنبه

19

چهارم

حسابی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 51

 1234567

چهارم

سمیعی

ریاضی

خانم گلستان

ورود به کلاس 52

 1234567

پنجم

قیصر

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 53

 1234567

پنجم

فردوسی

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 54

 1234567

ششم

احمدی روشن

ریاضی

آقای پور بهرامیان

ورود به کلاس 55

 1234567

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
امیرمحمد اسماعیل زاده سودجانی   پنجم پسرانه،کلاس 502 شعبه فردوسی
مال من باز نمیکنه
چهار شنبه 1397/11/17 ، ساعت 17:8
امیرمحمد قرص ریز   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
ممنون
چهار شنبه 1397/10/26 ، ساعت 17:8
امید رضا زارع   چهارم پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر خدادوست
کلاس مجازی
شنبه 1397/10/08 ، ساعت 19:8
امید رضا زارع   چهارم پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر خدادوست
اموزشمجازی
شنبه 1397/10/08 ، ساعت 19:6