اطلاعیه: جدول برگزاری کلاس های مجازی دبستان
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/08/09 ، ساعت 11:4
4673 0

روز

ساعت

پایه

شعبه

درس

مدرس

لینک کلاس

آرشیو

شنبه

19

چهارم

حسابی

ریاضی

خانم جوادی فر

ورود به کلاس 11

 جلسه

چهارم

سمیعی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 12

 

پنجم

قیصر

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 13

 
 

فردوسی

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 14

 
 

احمدی روشن

فارسی

خانم ولایتی

ورود به کلاس 15

 
 

19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

دوشنبه

19

چهارم

حسابی

علوم

خانم غلامی

ورود به کلاس 31

  

چهارم

سمیعی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 32

 

پنجم

قیصر

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 33

 

پنجم

فردوسی

علوم

خانم سقانژاد

ورود به کلاس 34

 

ششم

احمدی روشن

علوم

خانم علیایی

ورود به کلاس 35

 

سه شنبه19

دوم

نرگس

 

وطن خواهی

ورود به کلاس 21

 

سوم

یاس

 

صالحی زاده

ورود به کلاس 22

 

چهارشنبه

19

چهارم

حسابی

فارسی

خانم ناطق

ورود به کلاس 51

 

چهارم

سمیعی

ریاضی

خانم گلستان

ورود به کلاس 52

 

پنجم

قیصر

ریاضی

خانم نوری صادق

ورود به کلاس 53

 

پنجم

فردوسی

فارسی

آقای درخش

ورود به کلاس 54

 

ششم

احمدی روشن

ریاضی

آقای پور بهرامیان

ورود به کلاس 55

 

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...