صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سحر دوستی
دبیر آموزگار کلاس دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:48
میثم لیمویی   دوم پسرانه،کلاس 203 شعبه نرگس 3
ممنون از زحمات بی دریغ شما
دو شنبه 1398/01/26 ، ساعت 1:16
سحر دوستی
دبیر آموزگار کلاس دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:48
سحر دوستی
دبیر آموزگار کلاس دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:47
سحر دوستی
دبیر آموزگار کلاس دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:47
سحر دوستی
دبیر آموزگار کلاس دوم - دبستان پسرانه
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:47