صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مژگان موسوی نژاد
دبیر آموزگار اول - دبستان پسرانه
چهار شنبه 1398/03/22 ، ساعت 23:30

همخوانی و حفظ غزل توسط پسرای گلم

مژگان موسوی نژاد
دبیر آموزگار اول - دبستان پسرانه
چهار شنبه 1398/03/22 ، ساعت 23:11

سالی که گذشت دریک نگاه

کلاس لاله 4

موسوی نژاد

مهناز نصیری
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
جمعه 1398/03/10 ، ساعت 19:45

تبدیل حالت جامد به مایع با درست کردن شربت آبلیمو

امیرعلی آشفته   دوم پسرانه،کلاس 202 شعبه نرگس 2
خانوم معلم چقدرشمابرای مازحمت کشیدید. ازتون ممنونم ❤️🙏
شنبه 1398/03/18 ، ساعت 15:28
مرضیه قربانی   دبیر آموزگار اول - دبستان پسرانه
خداقوت استاد ارجمند👏👏👏👏🌸
جمعه 1398/03/10 ، ساعت 21:53
مهناز نصیری
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
جمعه 1398/03/10 ، ساعت 19:42

اهدا لوح سپاس به جمعی از دانش آموزان 

مهناز نصیری
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
جمعه 1398/03/10 ، ساعت 19:37

اهدا جایزه به پسر گلم امیرحسین رئیسی حافظ جزء سی ام قرآن کریم با حضور جناب آقای مهدی خانی