اطلاعیه: دومین جلسه آموزش ضمن خدمت قرآن آموزگاران ابتدایی - تدریس استاد ظفرآبادی
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1397/04/28، ساعت 8:53
0 569

دومین جلسه آموزش ضمن خدمت قرآن آموزگاران ابتدایی - تدریس استاد ظفرآبادی

قسمت اول

قسمت دوم

 

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
آخرین 10 رویداد مهم