صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
محمد رضا ایزدی فر
کارشناس پژوهش مجتمع - آموزش و پژوهش
شنبه 1397/11/13 ، ساعت 13:30

برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتر به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا ( ع )

معاونت آموزشی و پژوهشی مجتمع