صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
شیما زعفرانی
- دبستان دخترانه
شنبه 1399/11/25، ساعت 11:9

دست سازه های ورزشی دانش آموزان عزیزمان

در جشنواره دست سازه های دانش آموزی

شیما زعفرانی
- دبستان دخترانه
شنبه 1399/11/25، ساعت 11:7

دست سازه های ورزشی دانش آموزان عزیزمان

در جشنواره دست سازه های دانش آموزی

شیما زعفرانی
- دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/11/12، ساعت 16:31

آشنایی با توپ بسکتبال

کاردستی توپ بسکتبال با استفاده از میوه های نارنجی رنگ (پرتقال ، نارنگی و...)

 

شیما زعفرانی
- دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/11/12، ساعت 16:30

آشنایی با توپ بسکتبال

کاردستی توپ بسکتبال با استفاده از میوه های نارنجی رنگ (پرتقال ، نارنگی و...)

توسط دانش آموزان دوره اول ابتدایی

شیما زعفرانی
- دبستان دخترانه
يک شنبه 1399/11/12، ساعت 16:27

آشنایی با توپ بسکتبال

کاردستی توپ بسکتبال با استفاده از میوه های نارنجی رنگ (پرتقال ، نارنگی و...)