مجموعه چالش های دوست داشتنی: چالش اول: همکاری با بابا و مامان
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1399/07/03، ساعت 10:19
1 66

دانش آموزان عزیز؛

حتما شما در انجام کارهای خانه مشارکت دارید. لطفا از همکاری تان با بابا و مامان عکس و فیلم بگیرید و برای ما بفرستید.

هر دانش آموز دو تا عکس یا یک ویدیو حداکثر 2 دقیقه ای می تواند ارسال کند.

زمان ارسال: 5 مهرماه الی 15 مهرماه.

به بهترین آثار به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

شیوه ارسال: عکس ها و فیلم های خود را می توانید به شماره واتساپ 09178153792 ارسال نمایید.

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
محمد پارسا بهمنی   ششم پسرانه ،کلاس 605 شعبه 5 - شهید حسن تهرانی مقدم
برای اقای انصاری فرستاده شد و در کانال ÷خش کردند
چهار شنبه 1399/08/21، ساعت 18:41