هفته سلامت روان
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1399/07/23، ساعت 9:48
3 62

والدین عزیز جهت آشنایی با ویژگیهای افرادی که سلامت روان بالایی دارند فایل زیر را مطالعه نمایید

واحد مشاوره دبستان پسرانه دوره اول 

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
کسری همایون نژاد   چهارم پسرانه ،کلاس 401 شعبه 1 - دکتر شهید چمران
ممنون
چهار شنبه 1399/09/19، ساعت 10:11
کیان فیروزمکان   پنجم پسرانه ،کلاس 504 شعبه 4 - سعدی
تشکر
دو شنبه 1399/09/10، ساعت 10:15
اهورا رزمجویی   ششم پسرانه ،کلاس 601 شعبه 1 - شهید مسعود علی محمدی
خیلی ممنون
پنج شنبه 1399/08/29، ساعت 11:54