جشن افتخار امیر حسین رضوانی
جشن افتخارفرهنگی، کسب رتبه اول جشنواره دانایی و توانایی امیر حسین رضوانی ششم پسرانه ،کلاس 605 شعبه 5 - شهید حسن تهرانی مقدم
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
محمد حسین گویمی   دانش آموز
👏موفق باشی
يک شنبه 1399/10/07، ساعت 12:39
کیاشا ساسانی   دانش آموز
تبریک به دوست خوبم👏👏👏
يک شنبه 1399/08/18، ساعت 15:32
پویا ارگاسی   دانش آموز
👏👏👏👏👏👏موفق باشی
شنبه 1399/08/17، ساعت 11:0