یلدا
تاریخ ثبت: شنبه 1399/09/29، ساعت 14:15
12 43
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
محمد عابدی   معاون فرهنگی مجتمع - متوسطه دوم پسرانه
سلام
يک شنبه 1399/09/30، ساعت 19:38
زهرا دهقان   تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟

گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!

*روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را

فرصتی نیست که صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!

مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!

بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...

من وتوباورمان نیست که نیست!!
زندگی گاه به کام است و بس است؛

زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛

چه به کام و
چه به نام و
چه به دام...

زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...
زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛

زندگی گاه به جان است و جفایت بکند ؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛

چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛

زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...

زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد...


با آرزوی بهروزی ، سرفرازی ، تندرستی و شادکامی برای عوامل دست ادکار این برنامه و تمام دانش آموزان عزیزمان
شنبه 1399/09/29، ساعت 20:40
ستایش قهرمانی   دهم - تجربی کلاس 101 شعبه یک
یلدا مبارک
شنبه 1399/09/29، ساعت 20:32
زینب زمانی   دهم - تجربی کلاس 102 شعبه دو
یلدا مبارک🥳🥳
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:54
حوا ترابی   زبان انگلیسی - متوسطه دوم دخترانه
از مدیریت محترم و کادر اجرایی ساسگزاریم که به هر دو پارامتر ،اموزش وتفریح ، توجه دارند.
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:53
آیلین زارعیان جهرمی   یازدهم - تجربی کلاس 112 شعبه دو
سپاس از زحمات شما یلئا مبارک
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:52
سارا زارعی   یازدهم - تجربی کلاس 112 شعبه دو
سلام.ضمن عرض تشکر ، پیشاپیش یلدا مبارک.
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:27
سیده عارفه مرتضوی   دوازدهم - تجربی کلاس 121 شعبه یک
یلداتون مبارک باشه
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:25
کیمیا زندی لک   دهم - تجربی کلاس 101 شعبه یک
یلدا مبارک
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:20
کیمیا زندی لک   دهم - تجربی کلاس 101 شعبه یک
یلدا مبارک
شنبه 1399/09/29، ساعت 19:20