آشنایی با کادر

نغمه ابراهیمی

زمین شناسی

نغمه ابراهیمی

جغرافیا

شکوفه احمدی آخورمه

دبیر

سمانه اسدی

انشا و نگارش

زهرا اکبری نیا

دبیر زیست شناسی

زهرا اکبری نیا

دبیر تفکر و سواد رسانه ای

سمیه باسلقیان

فیزیک

پریا پرنیان

دبیر

حوا ترابی

زبان انگلیسی

راحله خاکی

ریاضی

نوشین دیالمه

۱

ساناز رجبیان

دبیر ادبیات فارسی

خدیجه رشیدی

دبیر

زهرا زارع

شیمی

زهرا زارع

آزمایشگاه

فاطمه شاکری زاده

فلور صفایی

دبیر

شمایل فدایی

دبیر

عباس قربان خانی

پری ناز محب نیا

فهیمه مدبری

زبان انگلیسی

هما مصفا

زیست شناسی

ژاله کارمویی

فیزیک

راضیه کریمی نژاد

دبیر شیمی

مریم کیانی

دبیر عربی