دفتر خاطرات ما
خاطره از سال تحصیلی ، جملات زیبا و پند آموز دفتر خاطرات ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، یادبودی خود را با ما به اشتراک بگذارید...
زهرا دهقان  
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
ویرانه ای است این جهان
عمر کفاف نمی دهد آباد کنیم
و غیرت٬رخصت نمی دهد رها کنیم
این گونه رها کردن٬ نشانه ی دنائت است
و جاهلانه مرمت کردن٬ نشانه ی رذالت
پس آبادسازی یک گوشه ی کم جهان به دست ما
آبادسازی کل عالم است به دست همگان
(ملا صدرا)
شنبه 1397/09/10، ساعت 3:13
سال تحصیلی 97-98