پیش ثبت نام

ورد به میز کار - دریافت وقت - مشاهده نتیجه مصاحبه عزیزانی که قبلا پیش ثبت نام خود را انجام داده اند، از این قسمت می توانند نسبت به دریافت وقت و یا مشاهده نتیجه مصاحبه اقدام نمایند.

 
* در صورت فراموشی کد رهگیری، برای بازیابی از قسمت پایین اقدام نمایید
 

بازیابی کد رهگیری در صورتیکه کد رهگیری را فراموش کرده اید، برای بازیابی آن از طریق زیر اقدام نمایید.

 
یکی از شماره همراه هایی که در زمان پیش ثبت نام، ثبت کردید